Richt Coaching

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op deze volledige website.

1. Inhoud van deze website

Alle webpagina’s op deze site zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door Richt-coaching. Onvolkomenheden kunnen zich desalniettemin voordoen. Richt-coaching aanvaard geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade welke het gevolg is van feitelijke onjuistheden in de aangeboden informatie respectievelijk anderszins het gevolg is van het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van de aangeboden informatie. Hieronder vallen nadrukkelijk ook onjuistheden in informatie welke afkomstig is van derde leveranciers en welke op de site wordt gepubliceerd. Richt-coaching aanvaard geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke het gevolg is van technische stoornissen, waardoor de pagina’s op enig moment of voor een gegeven periode niet of niet volledig beschikbaar zijn.

Alle genoemde percentages, kosten en prijzen zijn onder voorbehoud. Er kunnen hier geen rechten aan ontleend worden.

2. Privacy statement en cookieverklaring

Wij hebben op onze website een privacy statement en cookieverklaring gepubliceerd. In deze documenten leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en wat voor cookies wij gebruiken.

3. Copyright

Niets van deze site mag zonder toestemming van Richt-coaching worden verveelvoudigd, opgeslagen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in welke vorm en op welke wijze dan ook, noch worden gebruikt voor andere sites. Afdrukken van pagina’s zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Iedereen die zich toegang verschaft tot de site van Richt-coaching wordt geacht op de hoogte te zijn met het hierboven vermelde en hiermee akkoord te gaan.